Ma�ana Ma�ana

 

 

 

 

 

'La indecisió és la clau a la flexibilitat'

 

 

 

 

/old_blog                                           /twitter                                           /ohpiglet                                           /scotland